Bardzo ważna informacja dla osób z niepełnosprawnościami !

  • 30 grudnia weszła w życie ustawa przedłużająca ważność orzeczeń o niepełnosprawności.
  • Orzeczenia o niepełnosprawności, których ważność upływa po 5 sierpnia 2023 r., a także orzeczenia których ważność przedłużono podczas epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego, są ważne do 30 września 2024 r.

Dodatkowo ważność do 30 września 2024 r. zachowały także karty parkingowe, nie dłużej jednak niż do wydania nowego, prawomocnego orzeczenia.