Projekty

Fundacja „Normalna Przyszłość” realizuje projekty mające na celu aktywizację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami.

Projekty te są dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Unii Europejskiej.

Ogromną rolę w udanym procesie realizacji naszych działań odgrywają również Państwo wspomagając Naszą Fundację darowiznami lub przekazując nam 1% podatku.

Więcej informacji o poszczególnych projektach poniżej w zakładkach.

Projekty zrealizowane