O nas

serceFundacja „Normalna Przyszłość” powstała w 2004 roku. Jest organizacją pożytku publicznego, której funkcjonowanie opiera się na dofinansowaniu ze środków PFRON oraz z Unii Europejskiej.

Nasze działania są finansowane również z darowizn otrzymywanych od naszych przyjaciół, a także ze środków uzyskanych z 1,5% podatku.

Zajmujemy się aktywizacją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami.

Oferujemy szerokie wsparcie licznych specjalistów: psychologów, trenerów pracy, doradców życiowych, doradców zawodowych, dietetyków, rehabilitantów itd., organizujemy warsztaty, grupy wsparcia, kursy doszkalające oraz staże.

Sprawiamy, że Beneficjenci naszych programów osiągają stabilizację życiową i poczucie bezpieczeństwa, a także wspieramy ich rozwój.

Cel

Priorytetem fundacji „Normalna Przyszłość” są efektywne działania związane z aktywizacją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami.

Dlatego właśnie nasi specjaliści dokładają wszelkich starań, aby podejść indywidualnie do każdego uczestnika projektu i świadczyć odpowiednią pomoc .

Pod uwagę brane są:  doświadczenie, zdolności, zainteresowania oraz możliwości fizyczne i osobowościowe zgłaszających się do nas osób.

Odpowiednia praca

Odpowiednia praca

Dokładamy wszelkich starań, aby Beneficjenci naszych programów aktywizujących brali udział w stażach, które dadzą im w przyszłości szansę na znalezienie i utrzymanie odpowiedniej pracy.

Stawiamy na rozwój

Stawiamy na rozwój

Naszym celem jest również poszerzanie horyzontów uczestników naszych programów aktywizujących. Często przyznają, że dzięki naszej fundacji zaczęli realizować te mniejsze i te nieco większe marzenia.

Bezpieczeństwo i narmalna przyszłość

Bezpieczeństwo i normalna przyszłość

Dzięki naszym programom aktywizującym oraz działalności Poradni Życiowej wielu spośród Beneficjentów naszych programów odnalazło stabilizację w życiu.

Historia

MARIUSZ BARCZAK

Aneta Olkowska i Mariusz Barczak założyciele fundacji „Normalna Przyszłość”, kończąc studia i stojąc u progu dorosłości zostali postawieni w obliczu rzeczywistości, która dla nich – osób z niepełnosprawnościami nie była przyjazna. Dokładając wszelkiej staranności do swojej edukacji na Uniwersytecie Warszawskim bez pomocy innych zostaliby skazani na powrót do małych miejscowości, z których pochodzą i tam spędzić resztę życia korzystając z pomocy Państwa. Powiedzieli temu stanowcze NIE i podjęli walkę o swoja niezależność i lepszą przyszłość.

Zgodnie z powiedzeniem, że potrzeba jest matką wynalazków, narodził się pomysł zorganizowania pomocy i wsparcia dla osób w podobnej sytuacji.

I tak oto 27 lutego 2004 roku w Warszawie powstała fundacja „Normalna Przyszłość”, która swoją działalność prowadzi do dziś.

Początkowo działalność fundacji koncentrowała się na przełamywaniu stereotypów dotyczących wizerunku osób z niepełnosprawnościami i tworzeniu im warunków do niezależności i samodzielnego życia, głównie w obszarze dostępności do przystosowanych mieszkań.

Pierwszym sukcesem fundacji było podpisanie umowy na dofinansowanie wkładu partycypacyjnego na mieszkanie przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Od czasu powstania fundacji możemy pochwalić się wieloma zrealizowanymi projektami, pięcioma oddziałami w Polsce, wykwalifikowaną kadrą pozostającą do dyspozycji naszych Beneficjentów.

Dzięki nam wiele osób zagrożonych wykluczeniem stało się niezależnymi życiowo i finansowo osobami, a ich umiejętności i kwalifikacje są wysoko cenione przez potencjalnych pracodawców.

Działania fundacji są sukcesywnie poszerzane o kolejne aspekty życia osób potrzebujących. Aktualne koncentrujemy się na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych osób znajdujących się w trudnej sytuacji, jak również na pomocy w znalezieniu zatrudnienia oraz doradztwie życiowym.