Projekty PFRON

Projekt „ZNAJDŹ PRACĘ RAZEM Z NAMI III” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań zlecanych– konkurs nr 1/2023 (“Możemy więcej”)

Projekt „PORADNIA ŻYCIOWA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI VII
współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań zlecanych
– konkurs nr 1/2023 (“Możemy więcej”)

Serdecznie zapraszamy do udziału w projektach:

W PROJEKTACH MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ OSOBY:

  • Posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • Mieszkające w województwie: podlaskim, łódzkim, wielkopolskim lub mazowieckim,
  • Będące w wieku powyżej 18 lat,
  • Pozostające bez pracy – Znajdź pracę razem z nami III,
  • Pozostające bez pracy lub posiadające pracę – Poradnia życiowa dla osób z niepełnosprawnościami VII.

NASZA OFERTA:

1. Szkolenia zawodowe

Jeśli chcesz znaleźć dobrą pracę, podnieść swoje kwalifikacje – pomożemy dobrać szkolenia odpowiadające Twoim predyspozycjom.

2. Staże zawodowe i pomoc w poszukiwaniu pracy

Oferujemy zdobycie doświadczenia zawodowego w trakcie trzymiesięcznego płatnego stażu u lokalnego pracodawcy, a po jego zakończeniu pomożemy znaleźć atrakcyjną ofertę pracy.

3. Instruktaż rehabilitacyjny i dietetyczny

Indywidualne konsultacje z rehabilitantem i dietetykiem – podpowiemy dzięki czemu zyskasz więcej energii do działania.

4. Poradnictwo psychologiczne

Indywidualne sesje pomogą rozwiązać problemy ze stresem, brakiem wiary w siebie, niską motywacją do działania.

5. Poradnictwo neurologopedyczne

Indywidualne konsultacje pomogą zdiagnozować zaburzenia mowy i języka powstałe w wyniku uszkodzenia centralnego układu nerwowego.

6. Poradnictwo prawne

Podpowiemy jak nie zgubić się w gąszczu przepisów prawnych.

7. Doradztwo zawodowe

Doradca pomoże przygotować profesjonalne CV i list motywacyjny, przygotuje do rozmowy kwalifikacyjnej.

8. Doradztwo życiowe

Doradca pomoże Tobie poszukać rozwiązań codziennych problemów.

9. Warsztaty umiejętności społecznych i grupy wsparcia

Podpowiemy jak budować dobre relacje z innymi i stworzymy platformę do wymiany doświadczeń.

10. Usługi asystenckie

Pomożemy dojechać do pracy, na zakupy lub załatwić sprawę w urzędzie.

Dodatkowo serdecznie zapraszamy na warsztaty, których celem jest podniesienie umiejętności społecznych organizowane w ramach projektu. Organizując je bierzemy pod uwagę zainteresowania Beneficjentów naszych programów oraz nasze możliwości organizacyjne. Serdecznie zapraszamy, bo jak widać dużo się dzieje więc warto.

Termin realizacji projektów

01 kwietnia 2024 r. – 31 marca 2025 r.

Harmonogram realizacji projektów

Wszystkie działania w ramach projektów realizowane są w trybie ciągłym.

Wsparcie we wszystkich oddziałach Fundacji (spotkania ze specjalistami, trenerami pracy) realizowane jest codziennie w godzinach od 9.00 do 16.00. Szczegółowe harmonogramy spotkań z poszczególnymi specjalistami (psycholodzy, doradcy zawodowi, prawnicy, dietetycy) oraz zajęć grupowych (warsztaty umiejętności społecznych i grupy wsparcia) ustalane są na początku każdego miesiąca.

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?

Oddział w Białymstoku:

Adres: ul. Suraska 1, pok. 109, 15-093 Białystok
Tel.: 791 766 271, email: d.czerech@normalnaprzyszlosc.org

Oddział w Łodzi:

Adres: ul. Kościuszki 59/61 p. III, 90-428 Łódź
Tel.: 574 642 809, email: a.kacprzak@normalnaprzyszlosc.org

Oddział w Łomży:

Adres: ul. Sienkiewicza 10, pok. 11, 18-400 Łomża
Tel.: 884 838 372, email: r.swieszkowska@normalnaprzyszlosc.org

Oddział w Radomiu:

Adres: ul. 25 Czerwca 68, pok. 24, 26-600 Radom
Tel.: 791 058 698, email: m.jankowska@normalnaprzyszlosc.org

Oddział we Wrześni:

Adres: ul. Słowackiego 7A, 62-300 Września
Tel.: 883 038 267, email: k.slomczynska@normalnaprzyszlosc.org

Dokumenty

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uprzejmie informujemy, że: Administratorem danych osobowych uczestników projektów Poradnia życiowa dla osób z niepełnosprawnościami oraz Znajdź pracę razem z nami (dalej Projekty) zgromadzonych w systemie iPFRON+ jest Fundacja „Normalna Przyszłość” z siedzibą w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 53 oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13. Dane osobowe uczestników Projektów zostaną przekazane do PFRON za pośrednictwem iPFRON+ w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji Projektów przez Fundację „Normalna Przyszłość” oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych realizowanych przez PFRON. Dane osobowe uczestników Projektów będą przechowywane do dnia końcowego rozliczenia obu Projektów. Każdy uczestnik Projektu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Każdy uczestnik Projektów ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz przenoszenia tych danych. Każdy uczestnik Projektów ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych przez uczestnika Projektów jest dobrowolne. Jednak odmowa podania danych lub prośba o ich usunięcie lub cofnięcie zgody na ich przetwarzane jest równoznaczne z niemożnością uczestnictwa w Projektach. Podane przez uczestników Projektów dane osobowe nie będą w żaden sposób profilowane ani nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.