Projekt UNIJNY

Projekt „Z NAMI PO PRACĘ

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie:

O PROJEKCIE:

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby.

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU

  • Podjęcie pracy przez 75 osób z niepełnosprawnościami.
  • Poprawa sytuacji 25 osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.

WARTOŚĆ PROJEKTU

1 227 750,00 zł. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest w trybie ciągłym. Działania zaplanowane w ramach projektu realizowane są na bieżąco.

W PROJEKCIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ OSOBY:

  • Posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (stopień lekki, umiarkowany lub znaczny),
  • Mieszkające w województwie: podlaskim, łódzkim, wielkopolskim lub mazowieckim,
  • Będące w wieku od 18 do 65 lat,
  • Pozostające bez pracy lub pracujące, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i poprawić swoje warunki zatrudnienia.

DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

1. Szkolenia zawodowe

Jeśli chcesz znaleźć dobrą pracę, podnieść swoje kwalifikacje – pomożemy dobrać szkolenia odpowiadające Twoim predyspozycjom.

2. Staże zawodowe i pomoc w poszukiwaniu pracy

Oferujemy zdobycie doświadczenia zawodowego w trakcie trzymiesięcznego płatnego stażu u lokalnego pracodawcy, a po jego zakończeniu pomożemy znaleźć atrakcyjną ofertę pracy.

3. Doradztwo zawodowe

Nasi doradcy zawodowi przeprowadzą diagnozę preferencji zawodowych oraz pomogą przygotować profesjonalne CV i list motywacyjny. Przygotują również do rozmowy kwalifikacyjnej.

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?

Oddział w Białymstoku:

Adres: ul. Suraska 1, pok. 109, 15-093 Białystok
Tel.: 791 766 271, email: d.czerech@normalnaprzyszlosc.org

Oddział w Łodzi:

Adres: ul. Kościuszki 59/61 p. III, 90-428 Łódź
Tel.: 574 642 809, email: a.kacprzak@normalnaprzyszlosc.org

Oddział w Łomży:

Adres: ul. Sienkiewicza 10, pok. 11, 18-400 Łomża
Tel.: 884 838 372, email: r.swieszkowska@normalnaprzyszlosc.org

Oddział w Radomiu:

Adres: ul. 25 Czerwca 68, pok. 24, 26-600 Radom
Tel.: 791 058 698, email: m.jankowska@normalnaprzyszlosc.org

Oddział we Wrześni:

Adres: ul. Słowackiego 7A, 62-300 Września
Tel.: 883 038 267, email: m.kedziora@normalnaprzyszlosc.org

Dokumenty