Dla Pracodawców

Szanowni Państwo

wozekCelem nadrzędnym fundacji „Normalna Przyszłość” jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami.
Dzięki współpracy z licznymi pracodawcami z różnych branż możemy zaproponować naszym Beneficjentom staże lub miejsca pracy.
Do tej pory uczestnicy naszych projektów znajdowali zatrudnienie w zawodach, takich jak: administracja biurowa, księgowość, gastronomia, transport, prace produkcyjne, fryzjerstwo, kosmetyka, ochrona czy sprzątanie.
Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje staży oraz miejsc pracy.
Nasi Beneficjentów posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, co wiąże się z możliwościami uzyskania dofinansowań dla zatrudniających ich pracodawców.
Więcej informacji na ten temat poniżej.

Dofinansowanie wynagrodzeń

Osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności obowiązuje niższy wymiar czasu pracy (7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo) oraz zwiększony wymiar urlopu wypoczynkowego (dodatkowe 10 dni urlopu na turnus rehabilitacyjny).
Pomimo zmniejszonego wymiaru czasu pracy oraz zwiększonego wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownicy z niepełnosprawnościami zachowują prawo do wynagrodzenia w takiej samej wysokości, w jakiej otrzymują je pracownicy pełnosprawni. Zatem zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników podnosi koszty pracy. Może to zniechęcać pracodawców do zatrudniania takich osób.
Jednak Ustawodawca przewidział rozwiązania rekompensujące pracodawcom podwyższone koszty zatrudniania niepełnosprawnych pracowników. Mogą oni skorzystać z dofinansowania wynagrodzeń, które pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE SZCZEGÓŁAMI

Kwota miesięcznego dofinansowania uzależniona jest od:

Referencje

Referencja SJ
Referencja BN