logo

Z NAMI PO PRACĘ

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE

  • Osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (stopień lekki, umiarkowany lub znaczny).
    • Pozostające bez pracy lub
    • Pracujące, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i poprawić swoje warunki zatrudnienia
  • Mieszkające w województwach: łódzkim, mazowieckim, podlaskim lub wielkopolskim.
  • Będące w wieku od 18 do 65 lat.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby.

DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

Szkolenia zawodowe

Jeśli chcesz znaleźć dobrą pracę, podnieść swoje kwalifikacje

– pomożemy dobrać szkolenia odpowiadające Twoim predyspozycjom.

Staże zawodowe i pomoc w poszukiwaniu pracy

Oferujemy zdobycie doświadczenia zawodowego w trakcie trzy miesięcznego płatnego stażu u lokalnego pracodawcy, a po jego zakończeniu pomożemy znaleźć atrakcyjną ofertę pracy.

Doradztwo zawodowe

Nasi doradcy zawodowi przeprowadzą diagnozę preferencji zawodowych oraz pomogą przygotować profesjonalne CV i list motywacyjny. Przygotują również do rozmowy kwalifikacyjnej

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU

Podjęcie pracy przez 75 osób z niepełnosprawnościami.

Poprawa sytuacji 25 osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.

WARTOŚĆ PROJEKTU

1 227 750,00 zł. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest w trybie ciągłym. Działania zaplanowane w ramach projektu realizowane są na bieżąco.

DOKUMENTY DO POBRANIA


Formularz zgłoszeniowy


Deklaracja uczestnictwa


Oświadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych


Oświadczenie dot. uczestnictwa w innych projektach