👉  1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy wprowadzające świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością, które będzie przyznawać i wypłacać Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

👉  By otrzymać to świadczenie, trzeba najpierw uzyskać decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia.

👉  Przyznanie świadczenia nie będzie zależne od kryterium dochodowego.

 

Jak wnioskować o świadczenie ❓

  1. Osoba posiadająca ważne orzeczenie o niepełnosprawności powinna wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego lub Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności w wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.
  2. Dopiero po uzyskaniu takiej decyzji należy złożyć wniosek, wyłącznie w formie elektronicznej, do ZUS o wypłatę świadczenia.

 

Uwaga ❗

Złożenie wniosku o wypłatę świadczenia przed uzyskaniem decyzji z Wojewódzkiego lub Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności będzie skutkowało pozostawieniem przez ZUS takiego wniosku bez rozpoznania.

 

Więcej informacji na temat świadczenia wspierającego można znaleźć tutaj 👇
https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace-od-1-stycznia-br-dowiedz-sie-wiecej?fbclid=IwAR29zguuwjfGfSoi9dFnwrl_hlSYbMMcg9qh1Mwsv6Jztdr53HyZb3IWHFs