Zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej turystyki osób ze szczególnymi potrzebami, przygotowanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Celem projektu pn. „Obszar chroniony, obszar dostępny” jest wypracowanie ramowego modelu dostępnego parku narodowego i krajobrazowego jako elementu dostępności oferty turystycznej dla osób z niepełnosprawnościami i wdrożenie wybranych elementów tego modelu przez 16 parków przyrodniczych w Polsce.

 

Wyniki ankiet pozwolą na lepsze poznanie problematyki oraz przygotowanie narzędzi w ramach projektu.

 

Link do ankiety: https://ankieta-parki.webankieta.pl/

 

Źródło: http://bitly.pl/YBOLp