Prezydent podpisał 27 kwietnia 2023 r. ustawę o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza nowe terminy ważności orzeczeń o niepełnosprawności.

Zgodnie z ustawą orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których okres ważności upłynąłby:

do 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.,

w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważność do 31 marca 2024 r.,

w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia, który poprzedzi wejście w życie tych przepisów (wejdą w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw) zachowają ważność do 30 września 2024 r.

Wszystkie orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.

Źródło: https://www.prawo.pl/.
Fot. Canva