ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORZEKANIA Z KONIECZNOŚCIĄ OSOBISTEGO STAWIENNICTWA

„Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 lipca 2022 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2022 r., poz.1606) oraz decyzji Wojewody Podlaskiego odwołuje się z dniem 13 września 2022 roku przeprowadzanie postępowań administracyjnych, w celu wydania orzeczeń przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z wyłączeniem osobistego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być ono wydane”.

Wobec powyższego informujemy, że wszystkie sprawy wszczęte po 12 września 2022 r. odbywają się z osobistym udziałem osób zainteresowanych.

Wszystkie osoby, które złożą wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, będę musiały stawić się osobiście na komisję.

Nie będzie już orzekania zaocznego, chyba że będzie to uzasadnione stanem zdrowia danej osoby.