Kim jesteśmy ?

Fundacja „Normalna Przyszłość” powstała w 2004r. Jest to organizacja pożytku publicznego, której funkcjonowanie opiera się na dofinansowaniu ze środków PFRON oraz z Unii Europejskiej .
Nasze działania są finansowane również z darowizn otrzymywanych od naszych przyjaciół, a także ze środków uzyskanych z 1% podatku.
Zajmujemy się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych i narażonych na wykluczenie społeczne.
Oferujemy szerokie wsparcie licznych specjalistów: psychologów, trenerów pracy, doradców życiowych, doradców zawodowych, dietetyków, rehabilitantów itd.
Mamy pięć oddziałów w całej Polsce: w Łodzi, w Białymstoku, w Łomży, we Wrześni i w Radomiu.
Pomagamy pokonywać nie tylko bariery architektoniczne. Sprawiamy, że beneficjenci naszych programów osiągają stabilizację życiową i poczucie bezpieczeństwa, a także wspieramy ich rozwój.

 

 

Gdzie zmierzamy ?

Priorytetem Fundacji „Normalna Przyszłość” są efektywne działania związane z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych i narażonych na wykluczenie społeczne.
Dlatego właśnie nasi specjaliści dokładają wszelkich starań, aby indywidualnie traktować każdego z uczestników naszych projektów.
Pod uwagę są brane doświadczenie, zdolności, zainteresowania oraz możliwości fizyczne i osobowościowe zgłaszających się do nas osób.

 

ODPOWIEDNIA PRACA
,

Dokładamy wszelkich starań, aby beneficjenci naszych programów aktywizujących zawodowo brali udział w stażach, które dadzą im w przyszłości szansę na znalezienie i utrzymanie odpowiedniej pracy.

STAWIAMY NA ROZWÓJ
,

Naszym celem jest również poszerzanie horyzontów uczestników naszych programów aktywizujących zawodowo. Często przyznają, że dzięki Naszej fundacji zaczęli realizować te mniejsze i te nieco większe marzenia.

BEZPIECZEŃSTWO I

NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Dzięki naszym programom aktywizującym zawodowo oraz działalności Poradni Życiowej wielu spośród beneficjentów naszych programów odnalazło stabilizację w życiu.

Patrzymy w przyszłość

Nasza historia

Fundacja Normalna Przyszłość Urodziny Niepełnosprawni Projekty PFRON

Aneta Olkowska i Mariusz Barczak założyciele Fundacji „Normalna Przyszłość”, kończąc studia i stojąc u progu dorosłości zostali postawieni w obliczu rzeczywistości, która dla nich – osób niepełnosprawnych nie była przyjazna. Dokładając wszelkiej staranności do swojej edukacji na Uniwersytecie Warszawskim bez pomocy innych zostaliby skazani na powrót do małych miejscowości, z których pochodzą i tam spędzić resztę życia korzystając z pomocy Państwa. Powiedzieli temu stanowcze NIE i podjęli walkę o swoja niezależność i lepszą przyszłość.
Zgodnie z powiedzeniem, że potrzeba jest matką wynalazków, narodził się pomysł zorganizowania pomocy i wsparcia dla osób w podobnej sytuacji.
I tak oto 27 lutego 2004 roku w Warszawie powstała Fundacja Normalna Przyszłość, która swoją działalność prowadzi do dziś.
Początkowo działalność Fundacji koncentrowała się na przełamywaniu stereotypów dotyczących wizerunku osób niepełnosprawnych i tworzeniu im warunków start do niezależności i samodzielnego życia, głównie w obszarze dostępności do przystosowanych mieszkań.
Pierwszym sukcesem Fundacji było podpisanie umowy na dofinansowanie wkładu partycypacyjnego na mieszkanie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Od czasu powstania Fundacji możemy pochwalić się wieloma zrealizowanymi projektami, pięcioma oddziałami w Polsce, wykwalifikowaną kadrą pozostającą do dyspozycji naszych beneficjentów.
Dzięki nam wiele osób zagrożonych wykluczeniem stało się niezależnymi życiowo i finansowo osobami, a ich umiejętności i kwalifikacje są wysoko cenione przez potencjalnych pracodawców.
Działania Fundacji są sukcesywnie poszerzane o kolejne aspekty życia osób potrzebujących. Aktualne koncentrujemy się na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych osób znajdujących się w trudnej sytuacji, jak również na pomocy w znalezieniu zatrudnienia oraz doradztwie życiowym.