Projekt NIW

Projekt „Poradnia życiowa dla osób z niepełnosprawnościami”

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności –Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022- 2023.

O PROJEKCIE:

CEL PROJEKTU

Celem zadania jest rozwój usług poradniczych świadczonych przez Fundację oraz zapewnienie dostępu do bezpłatnych usług poradniczych dla osób z niepełnosprawnościami.

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU

Z usług poradnictwa oferowanych w ramach zadania skorzysta 75 osób z niepełnosprawnościami.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

Od 01.08.2022 r. do 31.12.2023 r.

W PROJEKCIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ OSOBY:

  • Posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (stopień lekki, umiarkowany lub znaczny),
  • Będące w wieku powyżej 18 lat,
  • Pozostające bez pracy lub posiadające pracę,
  • Mieszkające na terenie województw: mazowieckiego (oddział Fundacji w Radomiu) i podlaskiego (oddziały Fundacji w Łomży i Białymstoku).

DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

1. Rozwój instytucjonalny organizacji:

  • doposażenie biur oraz szkolenia specjalistyczne dla pracowników fundacji.

2. Poradnictwo psychologiczne:

  • wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne.

3. Poradnictwo prawne:

  • świadczenie porad natury formalno-prawnej.

3. Poradnictwo zawodowe:

  • działania zmierzające do wejścia na rynek pracy i pozyskania zatrudnienia.

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?

Oddział w Białymstoku:

Adres: ul. Suraska 1, pok. 109, 15-093 Białystok
Tel.: 791 766 271, email: d.czerech@normalnaprzyszlosc.org

Oddział w Łodzi:

Adres: ul. Kościuszki 59/61 p. III, 90-428 Łódź
Tel.: 574 642 809, email: a.kacprzak@normalnaprzyszlosc.org

Oddział w Łomży:

Adres: ul. Sienkiewicza 10, pok. 11, 18-400 Łomża
Tel.: 884 838 372, email: r.swieszkowska@normalnaprzyszlosc.org

Oddział w Radomiu:

Adres: ul. 25 Czerwca 68, pok. 24, 26-600 Radom
Tel.: 791 058 698, email: m.jankowska@normalnaprzyszlosc.org

Oddział we Wrześni:

Adres: ul. Słowackiego 7A, 62-300 Września
Tel.: 883 038 267, email: m.kedziora@normalnaprzyszlosc.org

Dokumenty

Poradnia życiowa dla osób z niepełnosprawnościami