PROJEKT MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Projekt „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, zwanego dalej „Funduszem”.

O PROJEKCIE:

CEL PROJEKTU

Głównym celem programu jest prowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU

Poprawa jakości życia 88 osób z niepełnosprawnościami w obszarze osobistym i społecznym.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

W PROJEKCIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ OSOBY:

 • Posiadające aktualne orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.),
 • Będące w wieku powyżej 18 lat,
 • Pozostające bez pracy lub posiadające pracę,
 • Zamieszkujące niżej wymienione obszary:

  ⇒ Miasto Łódź. Dopuszczamy również udział osób z okolicznych gmin, np. Zgierz, Aleksandrów Łódzki.
  ⇒ Miasto i gmina Łomża. Dopuszczamy również udział osób z okolicznych gmin, np. Stawiski, Miastkowo, Zambrów.
  ⇒ Miasto i gmina Białystok.
  Miasto i gmina Radom.
  Miasto i gmina Września. Dopuszczamy również udział osób z okolicznych gmin, np. Nekla, Pyzdry, Słupca.

DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

Usługi asystenta osobistego polegają w szczególności na pomocy w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu w ich robieniu;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu, współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego.

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?

Oddział w Białymstoku:

Adres: ul. Suraska 1, pok. 109, 15-093 Białystok
Tel.: 791 766 271, email: d.czerech@normalnaprzyszlosc.org

Oddział w Łodzi:

Adres: ul. Kościuszki 59/61 p. III, 90-428 Łódź
Tel.: 574 642 809, email: a.kacprzak@normalnaprzyszlosc.org

Oddział w Łomży:

Adres: ul. Sienkiewicza 10, pok. 11, 18-400 Łomża
Tel.: 884 838 372, email: r.swieszkowska@normalnaprzyszlosc.org

Oddział w Radomiu:

Adres: ul. 25 Czerwca 68, pok. 24, 26-600 Radom
Tel.: 791 058 698, email: m.jankowska@normalnaprzyszlosc.org

Oddział we Wrześni:

Adres: ul. Słowackiego 7A, 62-300 Września
Tel.: 883 038 267, email: k.slomczynska@normalnaprzyszlosc.org

Dokumenty