PROJEKT MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Projekt „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, zwanego dalej „Funduszem”.

O PROJEKCIE:

CEL PROJEKTU

Głównym celem programu jest prowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU

Poprawa jakości życia 80 osób z niepełnosprawnościami w obszarze osobistym i społecznym.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

Od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

W PROJEKCIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ OSOBY:

 • Posiadające aktualne orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • Będące w wieku powyżej 18 lat,
 • Pozostające bez pracy lub posiadające pracę,
 • Zamieszkujące niżej wymienione obszary:

  ⇒ Łódź, Zgierz, powiat łódzki wschodni
  ⇒ Łomża i powiat łomżyński
  ⇒ Radom i powiat radomski
  ⇒ Września i powiat wrzesiński

DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

Usługi asystenta osobistego polegają w szczególności na pomocy w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu w ich robieniu;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu, współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego.

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?

Oddział w Łodzi:

Adres: ul. Kościuszki 59/61 p. III, 90-428 Łódź
Tel.: 574 642 809, email: a.kacprzak@normalnaprzyszlosc.org

Oddział w Łomży:

Adres: ul. Sienkiewicza 10, pok. 11, 18-400 Łomża
Tel.: 884 838 372, email: r.swieszkowska@normalnaprzyszlosc.org

Oddział w Radomiu:

Adres: ul. 25 Czerwca 68, pok. 24, 26-600 Radom
Tel.: 791 058 698, email: m.jankowska@normalnaprzyszlosc.org

Oddział we Wrześni:

Adres: ul. Słowackiego 7A, 62-300 Września
Tel.: 883 038 267, email: m.kedziora@normalnaprzyszlosc.org

Dokumenty