HISTORIA FUNDACJI

 

Historia Fundacji „Normalna Przyszłość” sięga lat 90-tych, kiedy to w liceum w Konstancinie poznała się para ambitnych, młodych ludzi z niepełnosprawnościami, pochodzących z małych wiosek. Byli to: Aneta Olkowska i Mariusz Barczak. Po skończeniu z całkiem dobrymi wynikami studiów na Uniwersytecie Warszawskim i próbach znalezienia pracy zderzyli się z brutalną rzeczywistością.

 

Jak mówi Mariusz Barczak: „Mój sposób poruszania się i niewyraźna mowa powodowały, że na rozmowach kwalifikacyjnych pracodawcy nie raz uważali mnie za pijanego. Wrażenie, jakie robi na ludziach moja niepełnosprawność przyćmiewało moją wiedzę i kompetencje. Nie liczyło się to, co mam w głowie, to co mówię, i że mówię z sensem. Liczyło się natomiast to, w jaki sposób mówię. Nie miałem szans na pracę, chyba że na taką znacznie poniżej moich kwalifikacji i nie pozwalającą na godne życie w Warszawie. Perspektywa powrotu na wieś stawała się coraz bardziej realna, a tam przecież byłoby jeszcze  gorzej. Do końca życia siedziałbym w domu i pobierał niewielką rentę”.

 

Aneta Olkowska była w podobnej sytuacji. Bariery architektoniczne uniemożliwiały jej wstęp do wielu instytucji, w których mogłaby pracować. Wózek uniemożliwiał wynajęcie mieszkania. Myślała, że będzie musiała wrócić do domu rodzinnego, na wieś. Jak mówi: „Denerwowało nas  to, że nikt nie chciał wykorzystać naszej energii, wiedzy i kompetencji. Wykluczani i skreślani z rynku pracy, odbijaliśmy się od ściany. Postanowiliśmy nie dać się zwyciężyć systemowi i stereotypom. Zostaliśmy w Warszawie i założyliśmy Fundację „Normalna Przyszłość”, rozpoczynając działalność organizacji 27 lutego 2004 roku, w pokoju w akademiku. Zaczęliśmy organizować akcję „Własny Kąt”, wspomagając wykup mieszkań przystosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo”.

 

Początkowo Fundacja koncentrowała się na przełamywaniu stereotypów dotyczących wizerunku osób z niepełnosprawnościami i tworzenia im odpowiednich warunkówdo rozpoczęcia niezależnego i samodzielnego życia.Najpierw działania koncentrowały się głównie w obszarze dostępności do przystosowanych mieszkań. Przez ponad dwa lata Aneta i Mariusz  udzielali się wolontarystycznie. Szybko zrozumieli jednak, że sama pomoc mieszkaniowa nie rozwiąże problemów wykluczenia osób z niepełnosprawnościami. Takie osoby muszą jeszcze przecież mieć środki na utrzymanie swojego mieszkania, potrzebują wsparciaw usamodzielnieniu się i wejścia na rynek pracy. To było kolejne wyzwanie dlaFundacji.

 

Mariusz Barczak zaczął brać udział w szkoleniach z zakresu pozyskiwania funduszy i pisania projektów, a z czasem przygotowywane przez niego wnioski zaczęły wygrywać w konkursach, a Fundacja zaczęła się rozwijać i pomagać coraz większej liczbie osób z dysfunkcjami. Działania organizacji koncentrowały się i nadal koncentrują się na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych osób z niepełnosprawnościami, na pomocy w znalezieniu zatrudnienia oraz w wsparciu psychologicznym i doradztwie życiowym. Korzystając z wiedzy specjalistów beneficjenci otrzymują pomoc w uzyskaniu samodzielności, zatrudnienia i życiowej niezależności. Swoją determinacją i samozaparciem pracownicy Fundacji pokazują im, że nie muszą godzić się na to, co daje życie, a wręcz przeciwnie, mogą dostać od życia coś więcej. Mogą spełniać swoje marzenia. Osób korzystających ze wsparcia w każdym roku przybywa. Fundacja realizuje swoje działania na terenie pięciu województw. Posiadamy 5 oddziałów: w Łomży, w Białymstoku, w Łodzi, w Radomiu i we Wrześni.

 

W zeszłym roku, ze wsparcia Fundacji skorzystało ponad 400 osób. Organizacja zatrudnia ponad 50 specjalistów. Aktualnie zaprawidłową realizację projektów odpowiedzialny jest prezes Mariusz Barczak, a jego niepełnosprawność nie przeszkadza mu w organizowaniu pomocy. Mariusz pokonuje za kierownicą lub pociągiem setki kilometrów miesięcznie, jeżdżąc między pięcioma oddziałami Fundacji a Warszawą. Swoim przykładem udowadnia, że nie ma barier nie do pokonania. Mimo trudności z poruszaniem i mówieniem, pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Siłą umysłu, nie mięśni, udowadnia, że chcieć to móc.

 

Działalność Fundacji finansowana jest głównie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednak dotacje publiczne nie pokrywają wszystkich kosztów. Dlatego, aby realizować projekty Fundacja pozyskuje darowizny i 1,5% podatku.

 

W 2019 roku „Normalna Przyszłość” rozszerzyła wachlarz wsparcia oferowanego w ramach projektów i aktualnie kierunki działań Fundacji to, po pierwsze: wsparcie w poszukiwaniu pracy, organizacja szkoleń i staży w ramach projektu „Znajdź pracę razem z nami”, a po drugie: aktywizacja społeczna i wsparcie psychologiczne w ramach projektu „Poradnia życiowa dla osób z niepełnosprawnościami”, który realizowany jest już po raz 7. Tu Fundacja oferuje wsparcie psychologiczne, doradztwo życiowe, prawne, konsultacje rehabilitantów, dietetyków, neurologopedów i usługi asystenckie. Dzięki dofinansowaniuusług asystenckich, asystenci osób z niepełnosprawnościami pomagają uczestnikom w załatwianiu różnych spraw i codziennych aktywnościach. Każdego roku, około 70  osób z niepełnosprawnościami znajduje pracę. Pokonują ograniczenia i dzielnie stawiają czoła wyzwaniom codziennego życia.

 

Rok 2020 zapisał się także w historii Fundacji pod hasłem pandemii i walki z Covid-19. Część spotkań indywidualnych, jak i grupowych, ze względów  bezpieczeństwa została przeniesiona na łącza wirtualne. Kontakty głównie telefoniczne nie zastąpiły jednak bezpośrednich spotkań ze specjalistami i otwartych rozmów, ale wiemy, że dla wielu uczestników były namiastką normalności i niosły wsparcie w tym  trudnym dla nas wszystkich czasie.

 

Dokładnie 27 lutego 2024 roku  minęło 20 lat od kiedy Fundacja rozpoczęła swoją działalność. Działamy dalej i mamy nadzieję, że będziemy mogli funkcjonować jeszcze  wiele kolejnych lat i pomagać osobom z niepełnosprawnościami w ich aktywizacji zawodowej i społecznej. A tym samym zmieniać życie na bardziej szczęśliwe i wskazywać drogę w stronę normalnej przyszłości.

 

20 lat Fundacji „Normalna Przyszłość” to czas wielu zmian, towarzyszenia w radościach i smutkach, w trudnościach i sukcesach. Przy tej okazji dziękujemy założycielom Fundacji, darczyńcom, pracownikom oraz uczestnikom za wspólne tworzenie tej wyjątkowej wspólnoty jaką jest Fundacja „Normalna Przyszłość”.

 

Autor tekstu: Magda Jankowska