Z radością państwa informujemy, że od 1 stycznia 2024 roku realizujemy kolejną edycję programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024.

Głównym celem programu jest prowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.

 

Wsparcie oferowane jest w zakresie:

 

  • czynności samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  • prowadzenia gospodarstwa domowego i wypełniania ról w rodzinie;
  • przemieszczania się poza miejscem zamieszkania;
  • podejmowania aktywności życiowej i komunikowania się z otoczeniem.

 

Więcej informacji o projekcie na stronie naszej Fundacji
https://www.normalnaprzyszlosc.org/portal/nowe-projekty/projekt-mrpips/

 

Zadanie jest realizowane w ramach programu resortowego Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością– edycja 2024″ ze środków Funduszu Solidarnościowego.