Fundacja „Normalna Przyszłość” podpisała z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dwie umowy o powierzenie grantów w ramach projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.
Środki grantowe zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla naszych pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekujących i wyposażenia niezbędnego do ich stosowania.
Dzięki temu możemy w bezpieczny sposób wspierać uczestników naszych projektów.