Projekty - 2011

Informacja o 1% za 2011r

Uprzejmie informujemy, że za rok podatkowy 2011r. na rachunek Fundacji Normalna Przyszłość wpłynęła kwota 42 167, 58 zł pochodząca z wpłat 1% podatku przekazywanych przez urzędy skarbowe.


Statystyki strony


statystyka
Dobry zawód to podstawa

PROJEKT: Dobry zawód to podstawa

Fundacja „Normalna Przyszłość” zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie

,,Dobry zawód to podstawa”

współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Cel projektu:

Celem projektu jest przygotowanie 10 niepełnosprawnych mieszkańców z województwa mazowieckiego do wejścia na rynek pracy.
Udział w projekcie jest nieodpłatny.

Więcej:

Oddział ŁódŸ

Oddział Warszawa

Oddział Białystok

„Włącz się”

PROJEKT: „Włącz się”

Miło nam poinformować, że Fundacja “Normalna Przyszłość” przystąpiła do programu integracji zawodowej “Włącz się”. Uczestnictwo w programie zakłada roczną współpracę w ramach sieci partnerów różnych organizacji pozarządowych oraz świata biznesu.

Więcej...

 

„Nowe kwalifikacje szansą na sukces”

PROJEKT: „Nowe kwalifikacje szansą na sukces– wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”

Hajnówka

„Wysokie kwalifikacje szansą na dobry start”

PROJEKT: „Wysokie kwalifikacje szansą na dobry start – wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”

Oddział Łódź

Oddział Warszawa

„Dobry start”

PROJEKT: „Dobry start”, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Oddział Białystok

Adres fundacji

Fundacja „NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ”
Aleja Stanów Zjednoczonych 53,
pok. 421
04 - 028 Warszawa
adres e-mail


tel. 794 158 705

Nr rachunku bankowego:
NORDEA BANK POLSKA S.A. Oddział / POB Warszawa II
IBAN PL
67 1440 1299 0000 0000 0301 6827