Projekty - 2011

Informacja o 1% za 2011r

Uprzejmie informujemy, że za rok podatkowy 2011r. na rachunek Fundacji Normalna Przyszło¶ć wpłynęła kwota 42 167, 58 zł pochodz±ca z wpłat 1% podatku przekazywanych przez urzędy skarbowe.


Statystyki strony


statystyka
„Wysokie kwalifikacje szansą na dobry start”

Fundacja „Normalna Przyszłość” zaprasza osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w III edycji projektu: „Wysokie kwalifikacje szansą na dobry start” – wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Cel projektu:

Celem projektu jest przygotowanie 10 niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi i okolic do wejścia na rynek pracy. Udział w projekcie jest nieodpłatny.

W ramach projektu oferujemy:

- szkolenie podstawy obsługi komputera - 120 godzin
- szkolenie pracownik archiwum – 90 godzin
- wsparcie trenera pracy w poszukiwaniu pracy
- wsparcie psychologa i doradcy zawodowego

Szkolenia odbędą się w Łodzi w terminach:
- podstawy obsługi komputera: 24.06.2013 - 19.07.2013
- pracownik archiwum: 22.07.2013 - 09.08.2013
Zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- zwrot kosztów dojazdu
- ciepły posiłek i przerwy kawowe
- certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności.
SPRAWDŹ, CZY SPEŁNIASZ WYMAGANIA:
1. JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ W UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM STOPNIU
2. POSIADASZ AKTUALNE ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
3. JESTEŚ ZAMELDOWANY/A W ŁODZI LUB W POWIECIE ŁÓDŹ - WSCHÓD
4. MASZ OD 18 DO 64 LAT
5. NIE PRACUJESZ
6. CHCESZ PODNIEŚĆ SWOJE KWALIFIKACJE ZAWODOWE I ZNALEŹĆ PRACĘ
Jeśli spełniasz wszystkie powyższe wymagania już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyślij na adres: pfron.lodz@normalnaprzyszlosc.org Po weryfikacji formularzy zgłoszeniowych komisja rekrutacyjna zadecyduje, którzy kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
 

PLIKI DO POBRANIA

Formularz zgłoszeniowy - podstawy obsługi komputera format PDF

Formularz zgłoszeniowy - podstawy obsługi komputera format DOC

Formularz zgłoszeniowy - pracownik archiwum format PDF

Formularz zgłoszeniowy - pracownik archiwum format DOC

 

NIE ZWLEKAJ!
ZGŁO¦ SIĘ DO NAS JUŻ DZI¦!
WYSOKIE KWALIFIKACJE TO SZANSA NA DOBRY START!

Fundacja ,,Normalna Przyszło¶ć” – biuro w Łodzi:
ul. Łagiewnicka 54/56 lok. 909
tel.: 42 235 70 80, 600 644 477
pfron.lodz@normalnaprzyszlosc.org 


Adres fundacji

Fundacja „NORMALNA PRZYSZŁO¦Ć”
Aleja Stanów Zjednoczonych 53,
pok. 421
04 - 028 Warszawa
adres e-mail


tel. 794 158 705

Nr rachunku bankowego:
NORDEA BANK POLSKA S.A. Oddział / POB Warszawa II
IBAN PL
67 1440 1299 0000 0000 0301 6827