Project Description

Loading...

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKTACH:

 • ZNAJDŹ PRACĘ RAZEM Z NAMI
 • PORADNIA ŻYCIOWA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI III

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKTACH?

 1. Osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
 2. Mieszkające w województwie: podlaskim lub łódzkim lub mazowieckim (południowe powiaty) lub w świętokrzyskim.
 3. Będące w wieku od 18 do 65 lat.
 4. Pozostające bez pracy.

NASZA OFERTA:

 • Szkolenia zawodowe

Jeśli chcesz znaleźć dobrą pracę, podnieść swoje kwalifikacje

– pomożemy dobrać szkolenia odpowiadające Twoim predyspozycjom.

 • Staże zawodowe i pomoc w poszukiwaniu pracy

Oferujemy zdobycie doświadczenia zawodowego w trakcie trzymiesięcznego płatnego stażu u lokalnego pracodawcy, a po jego zakończeniu pomożemy znaleźć atrakcyjną ofertę pracy.

 • Instruktaż rehabilitacyjny i dietetyczny

Indywidualne konsultacje z rehabilitantem i dietetykiem

– podpowiemy dzięki czemu zyskasz więcej energii do działania.

 • Poradnictwo psychologiczne

Indywidualne sesje pomogą rozwiązać problemy ze stresem, brakiem wiary w siebie, niską motywacją do działania.

 • Poradnictwo prawne

Podpowiemy jak nie zgubić się w gąszczu przepisów prawnych.

 • Doradztwo zawodowe

Doradca pomoże przygotować profesjonalne CV i list motywacyjny, przygotuje do rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Doradztwo życiowe

Doradca pomoże Tobie poszukać rozwiązań codziennych problemów.

 • Warsztaty umiejętności społecznych i grupy wsparcia

Podpowiemy jak budować dobre relacje z innymi i stworzymy platformę do wymiany doświadczeń.

 • Usługi asystenckie

Pomożemy dojechać do pracy, na zakupy lub załatwić sprawę w urzędzie.

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ ?

Oddział w Białymstoku:

Adres: ul.Suraska 1, pok.109, 15-093 Białystok
Tel. 791 766 271, email: d.czerech@normalnaprzyszlosc.org

Oddział w Łodzi:

Adres: ul. Łagiewnicka 54/56, pok. 518 (Budynek B), 91-463 Łódź
Tel. 574 642 809, email: r.kaczmar@normalnaprzyszlosc.org

Oddział w Radomiu:

Adres: 25 czerwca 68, 26-610 Radom
Tel.: 791 058 698, email: m.jankowska@normalnaprzyszlosc.org

CZEKAMY NA WASZE ZGŁOSZENIA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że:

Administratorem danych osobowych uczestników projektów Poradnia życiowa dla osób z niepełnosprawnościami oraz Znajdź pracę razem z nami (dalej Projekty) zgromadzonych w systemie Ewidencji Godzin Wsparcia  jest Fundacja „Normalna Przyszłość” z siedzibą w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 53 oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13.

Dane osobowe uczestników Projektów zostaną przekazane do PFRON za pośrednictwem Ewidencji Godzin Wsparcia w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji Projektów przez Fundację „Normalna Przyszłość” oraz  do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych realizowanych przez PFRON.

Dane osobowe uczestników Projektów będą przechowywane do dnia końcowego rozliczenia obu Projektów.

Każdy uczestnik Projektu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania.

Każdy uczestnik Projektów ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz przenoszenia tych danych.

Każdy uczestnik Projektów ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych przez uczestnika Projektów jest dobrowolne. Jednak odmowa podania danych lub prośba o ich usunięcie lub cofnięcie zgody na ich przetwarzane jest równoznaczne z niemożnością uczestnictwa w Projektach.

Podane przez uczestników Projektów dane osobowe nie będą w żaden sposób profilowane ani nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.