Grupy wsparcia Fundacja Normalna Przyszlosc

Fundacja  „Normalna Przyszłość” oferuje swoim Uczestnikom także grupy wsparcia.

Co to jest grupa wsparcia?

Chyba najprostsza odpowiedź brzmi: to grupa, która ma moc.  Uczestnicy wymieniają się doświadczeniami oraz słuchają się wzajemnie. W zależności od indywidualnego nastroju i potrzeb, można wejść w rolę słuchacza lub aktywnego uczestnika. W grupie rodzi się pewnego rodzaju więź. Wynika ona w dużej mierze ze wsparcia, które jest sobie wzajemnie udzielane. Ważną zasadą jest poufność, która zakłada, że wszystkie osobiste tematy zostają objęte tajemnicą. Osoba prowadząca grupę wsparcia musi być szczególnie wrażliwa na emocje uczestników i w razie potrzeby udzielić wsparcia. Często okazuje się, że to co zadzieje się w uczestnikach w trakcie grupy wsparcia, ma swoją kontynuację na sesjach indywidualnych.

Doświadczenie pokazuje, że w trakcie wspólnych rozmów uczestnicy doświadczają odprężenia i poparcia innych członków oraz stwierdzają, że nie tylko oni sami mają problemy. Uczą się rozpoznawać trudności i zbierać informacje, o tym jak je pokonywać. Nierzadko zdarza się, że wychodzą z gotowymi rozwiązaniami swoich dylematów. W centrum pracy grupowej stoi wspólna wymiana doświadczeń i informacji, często też związanych ze sprawami zdrowotnymi czy prawami osób z niepełnosprawnością.

Nie sposób nie wspomnieć o tym, że w trakcie spotkań rozwijają się kompetencje społeczne i zaspakajane jest poczucie przynależności.

W naszym wrzesińskim projekcie zapraszamy też na spotkania uczestników wcześniejszych projektów. Wchodzą oni w role tzw. gościa specjalnego. Ich doświadczenia są dla nowych uczestników projektów inspirujące.

Pisząc ten artykuł ciągle jestem jeszcze pełna pozytywnych emocji po grupie wsparcia, która odbyła się w maju w naszym biurze we Wrześni. Pięć wspaniałych kobiet rozpoczęło swoją drogę ku lepszemu poznaniu siebie i swoich potrzeb. Tematem wiodącym były rozmowy wokół dobrego życia. Okazało się, ze każdy definiuje pojęcia na swój własny, użyteczny sposób.

Zapytałam Uczestniczki o to, co im dała grupa wsparcia. Przedstawiam ich wypowiedzi:

Opinia nr 1: „Na grupie zrozumiałam, ze każdy ma swoje problemy, nie tylko ja. Nikt nie jest święty. Każdy coś przeszedł i popełnia błędy.”

Opinia nr 2: „Pomysły, które pojawiają się w trakcie spotkań grupowych pomagają nam poznać siebie samego i otworzyć się na grupę. Poczułam, ze moje doświadczenie może pomoc”.

Opinia nr 3: „Zaczęłam pracować nad sobą i widzę, ze jest lepiej. Zaczynam drogę. To dobry kierunek. Doceniam możliwość wyjścia do innych. Okazuje się, ze inni też mają problemy.”

Opinia nr 4: „Po trudnych przejściach wyszłam do ludzi. Zobaczyłam, że też maja problemy, że doświadczają niepełnosprawności. Ciekawe były zajęcia z kartami metaforycznymi. Pokazały, ze każdy ma prawo inaczej definiować pewne pojęcia”.

Wszystkim osobom, które wyraziły zgodę na anonimowe opublikowanie opinii bardzo dziękuję.

Autor: Aneta Pisany